Σπορόφυτο σε κύβο υδροπονίας

Διαστάσεις κύβου σε εκ.
Μήκος: 7.5 Πλάτος: 7.5 Βάθος: 6.5


Είδος Φυτού Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
Τομάτα 50 48 45 43 43 40 40 40 41 42 44 48
Αγγούρι Μακρύ 35 35 30 27 25 23 23 23 23 25 28 35