Δίσκος Σπορόφυτων 112 Θέσεων

Διαστάσεις κάθε θέσης δίσκου σε εκ.
Μήκος: 2.75 Πλάτος: 2.75 Βάθος: 5

Είδος Φυτού Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
Τομάτα 37 37 35 35 35 33 33 33 33 35 35 37
Μελιτζάνα σε Solanaceae 42 40 38 38 38 38 34 34 34 34 38 40
Μελιτζάνα σε Solanum Torvum (SST3) 54 52 44 44 44 44 38 38 38 38 44 52
Πιπεριά Ντολμάς 34 33 33 33 33 33 31 31 31 31 33 34