Σπορόφυτα Πιπεριάς

Αυτόριζα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 65 65 65 65 64 50 50 45 45 50 55 60
45 Θέσεων 52 52 52 48 45 39 36 36 37 39 43 46
66 Θέσεων 45 45 45 40 38 33 33 33 33 33 35 40
112 Θέσεων 32 32 32 31 31 30 30 30 30 30 32 33
Κυπελλάκι 70 70 70 68 68 60 60 50 50 55 60 65
Κύβος υδροπονίας 52 52 52 48 45 39 39 37 39 39 43 46
ΑΟ υδροπονίας 32 32 32 31 31 30 30 30 30 30 30 33Εμβολιασμένα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 51 50 44 44 44 44 43 43 43 43 44 51
45 Θέσεων                        
66 Θέσεων 34 33 33 33 33 33 31 31 31 31 33 34
112 Θέσεων 34 33 33 33 33 33 31 31 31 31 33 34
Κυπελλάκι                        
Κύβος υδροπονίας