Σπορόφυτα Ντομάτας

Αυτόριζα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 44 44 44 43 42 40 38 37 38 39 40 44
45 Θέσεων 40 40 39 38 37 35 34 34 34 34 37 39
66 Θέσεων 35 35 34 33 32 30 30 29 30 32 34 35
112 Θέσεων 30 30 28 25 23 22 22 22 22 23 25 26
Κυπελλάκι 47 47 46 45 43 43 41 40 40 40 42 46
Κύβος υδροπονίας 35 35 34 33 32 30 30 29 30 32 34 35
ΑΟ υδροπονίας 30 30 29 25 24 22 22 22 22 22 25 26Εμβολιασμένα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 55 52 50 48 48 43 43 43 44 45 48 52
45 Θέσεων 50 48 45 43 43 40 40 40 41 42 44 48
66 Θέσεων 37 37 35 35 35 33 33 33 33 35 35 37
112 Θέσεων 37 37 35 35 35 33 33 33 33 35 35 37
Κυπελλάκι 60 57 55 53 53 47 47 47 48 49 55 57
Κύβος υδροπονίας 50 48 45 43 43 40 40 40 41 42 44 48