Σπορόφυτα Μελιτζάνας

Αυτόριζα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 52 52 50 48 45 42 40 40 40 40 43 45
45 Θέσεων 42 41 38 35 33 32 31 31 32 33 34 36
66 Θέσεων 35 34 30 30 28 28 28 28 28 28 29 30
112 Θέσεων 30 30 27 27 26 25 25 25 25 25 27 28
Κυπελλάκι 55 55 55 53 50 48 45 45 45 45 48 50
Κύβος υδροπονίας 42 42 39 36 33 32 32 32 32 32 33 36
ΑΟ υδροπονίας 30 30 30 28 28 25 25 25 25 25 25 27Εμβολιασμένα σε Solanaceae
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 63 60 54 54 54 54 48 48 48 48 54 60
45 Θέσεων                        
66 Θέσεων 42 40 38 38 38 38 34 34 34 34 38 40
112 Θέσεων 42 40 38 38 38 38 34 34 34 34 38 40
Κυπελλάκι                        
Κύβος υδροπονίας                        
Εμβολιασμένα σε Solanum Torvum (SST3)
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 75 72 60 60 60 60 54 54 54 54 60 72
45 Θέσεων                        
66 Θέσεων 54 54 44 44 44 44 38 38 38 38 44 52
112 Θέσεων 54 52 44 44 44 44 38 38 38 38 44 52
Κυπελλάκι                        
Κύβος υδροπονίας