Σπορόφυτα Κουνουπιδιού

Αυτόριζα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων - - - - - - - - - - - -
45 Θέσεων - - - - - - - - - - - -
66 Θέσεων - - - - - - - - - - - -
112 Θέσεων 33 32 30 30 30 30 30 30 31 32 32 33
Κυπελλάκι - - - - - - - - - - - -
Κύβος υδροπονίας - - - - - - - - - - - -
ΑΟ υδροπονίας - - - - - - - - - - - -