Σπορόφυτα Καρπουζιού

Αυτόριζα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 40 40 40 38 38 35 30 28 28 30 33 39
45 Θέσεων 35 33 32 27 25 22 21 21 23 25 28 33
66 Θέσεων 31  31 28 25 23 20 18 18 18 20 21 22
112 Θέσεων 27 27 26 24 22 18 15 15 15 18 20 20
Κυπελλάκι 43 43 43 40 40 40 35 34 34 35 35 40
Κύβος υδροπονίας 35 35 33 37 26 22 21 21 21 24 26 26
ΑΟ υδροπονίας - - - - - - - - - - - -Εμβολιασμένα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 45 43 40 33 30 25 24 24 24 31 34 45
45 Θέσεων 45 43 36 33 30 25 24 24 24 31 34 45
66 Θέσεων 32 30 25 22 21 19 18 18 22 22 23 32
112 Θέσεων                        
Κυπελλάκι                        
Κύβος υδροπονίας