Σπορόφυτα Αγγουριού

Αυτόριζα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 25 25 23 22 20 20 20 20 20 21 22 23
45 Θέσεων 22 22 20 18 16 15 15 15 16 17 18 20
66 Θέσεων 20 20 18 16 14 13 13 13 14 15 16 17
112 Θέσεων 18 18 15 14 13 13 13 13 14 15 15 15
Κυπελλάκι 27 27 25 23 22 21 21 21 22 23 24 25
Κύβος υδροπονίας 22 22 20 18 16 15 15 15 16 17 18 20Εμβολιασμένα
Τύπος Δίσκου Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
28 Θέσεων 35 35 31 29 27 25 25 25 25 27 29 33
45 Θέσεων                        
66 Θέσεων 30 30 26 24 22 20 20 20 20 22 24 28
112 Θέσεων                        
Κυπελλάκι 35 35 30 27 25 23 23 23 23 25 28 35
Κύβος υδροπονίας 35 35 30 27 25 23 23 23 23 25 28 35