Σπορόφυτο σε ΑΟ υδροπονίας

Διαστάσεις κάθε θέσης δίσκου σε εκ.
Μήκος: 2.5 Πλάτος: 2.5 Βάθος: 3.5


Είδος Φυτού Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος
Τομάτα 30 30 29 25 24 22 22 22 22 22 25 26
Μελιτζάνα 30 30 30 28 28 25 25 25 25 25 25 27
Πιπεριά Φλωρίνης 32 32 32 31 31 30 30 30 30 30 30 33