Τμήμα Παραγγελιών

Agrosystem Vegetable Seedlings Sales
Στα φυτώρια Κρόνος η καταγραφή μιας νέας παραγγελίας ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα.  Με ένα νέο σύστημα καταχώρησης των παραγγελιών για την ταχύτερη εφαρμογή αυτών και την αποφυγή λαθών το τμήμα παραγγελιών εξυπηρετεί καθημερινά πάρα πολύ μεγάλο όγκο πελατών. Ταυτόχρονα ενημερώνει για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσοτήτων ( stock) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έκτακτες παραγγελίες.
Το νέο σύστημα ενημερώνει το τμήμα της παραγωγής και της αποθήκης on line έτσι ο κύκλος παραγωγής ( διαθεσιμότητα σπόρου ,σπορά, χωρητικότητα φυτωρίου) γνωρίζει άμεσα για τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Στα τελικά στάδια και λίγο πριν την ημερομηνία παράδοσης γίνεται ενημέρωση για την καταλληλότερη ημέρα παραλαβής από τον πελάτη. 


Υπεύθυνος πωλήσεων
Νίκος Τζανετάκης