Οδηγίες Παραγγελίας Σποροφύτων Κηπευτικών

Οδηγίες για την σωστή παραγγελία σας
 
  1. Συμπλήρωσε σωστά το έντυπο παραγγελίας. (ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)
  2. Μελέτησε σωστά τα υβρίδια ανάλογα την εποχή φύτευσης.
  3. Υπολόγισε σωστά την ποσότητα φυτών, ανάλογα την απόσταση φύτευσης, ανά στρέμμα.
  4. Υπολόγισε σωστά την ημερομηνία φύτευσης ανάλογα τον τύπο υβριδίου που έχετε επιλέξει.
  5. Σημειώστε σωστά τον τύπο δίσκου ανάλογα το μέγεθος του φυτού που επιθυμείτε. (Πίνακας Α)
  6. Ελέγξτε εγκαίρως εάν η παραγγελία σας παραλήφθηκε από εμάς είτε λαμβάνοντας με FAX την επιβεβαίωσή της είτε τηλεφωνικά.
Πίνακας Α
Τύπος Δίσκου Περιγραφή
Τύπος Α 28 ή 20 θέσεων
Τύπος Β 45 ​θέσεων
Τύπος Γ 66 θέσεων
Τύπος Δ 112 θέσεων
Τύπος Ε 18 θέσεων - Γλαστράκι
Τύπος Ζ 21 θέσεων - Grodan
Τύπος Η 200 θέσεων - Α.Ο

Φίλε Παραγωγέ,

Έχε υπ' όψη σου ότι τα νεαρά φυτά είναι ευαίσθητος οργανισμός. Παρ' όλο που έχουν σκληραγωγηθεί πριν την παράδοσή τους, πρέπει να είσαι προσεχτικός στις φυτεύσεις, γι' αυτό διάβασε και εφάρμοσε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Οδηγίες πριν από την παράδοση των Σποροφύτων Κηπευτικών.
  2. Οδηγίες μετά από την παράδοση των Σποροφύτων Κηπευτικών και χειρισμοί πριν και μετά την φύτευση.
  3. Ειδικοί χειρισμοί για τις καλοκαιρινές φυτεύσεις.