Εταιρικό Προφίλ

Φυτώριο κηπευτικών - Σπορόφυτων κηπευτικών - κηπευτικάΜε βασική αρχή μας το σεβασμό στην ποιότητα και με μεράκι για σωστή δουλειά δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα 20 στρεμμάτων για την παραγωγή σποροφύτων. Με άψογο σχεδιασμό , μηχανοργάνωση , εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και την θέσπιση αυστηρών προληπτικών κανόνων φυτοπροστασίας αναπτύσουμε και παριδιδουμε στον καλλιεργητή ένα εύρωστο και υγιές φυτό.
Η μονάδα αποτελείται από δυο τμήματα το ένα βρίσκεται στην περιοχή Ν.Μύρτος όπου υπάρχουν τα κεντρικά γραφεία του όμιλου AGROSYSTEM GROUP και το δεύτερο  στην περιοχή της Γρα Λυγιάς . Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και νέα επέκταση του δεύτερου τμήματος με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό όλης της μονάδας. Ικανοποιώντας πλήρως τις ολοένα και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για ακόμη καλύτερη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και προιόντων μας προχωρήσαμε στη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Global Plant Propagation Material standard V2.