Διαδικασία ΠαραγωγήςΜε τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό λαμβάνει χώρα η διαδικασία παραγωγής . Η επιλογή του μίγματος τύρφης  για το κάθε είδος αποτελεί  το πρώτο και καθοριστικό βήμα για σωστή καιισορροπημένη ανάπτυξη του φυτού. Στην συνέχεια γίνεται η σπορά και η είσοδος στο χώρο πρόβλαστησης με τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας . Η έξοδος από τον χώρο προβλάστησηςγίνεται μετά από συγκεκριμένο χρόνο παραμονής και η τοποθέτηση στο συγκεκριμένο τμήμα του θερμοκηπίου γίνεται με κωδικό.